aptomat thường loại khối 2 pha ls hàn quốc ABN102c 15-20-30-40-50-60-75-100A

970.000 885.000