aptomat thường loại khối 2 pha ls hàn quốc ABN402c

4.400.000 4.000.000

250-300-350-400A