aptomat thường loại khối 2 pha ls hàn quốc ABS102c

1.432.000 1.195.000

40-50-60-75-100-125A

85 ka