aptomat thường loại khối 2 pha ls hàn quốc ABS202c

1.950.000 1.755.000

125-150-175-200-225-250A

85ka