aptomat thường loại khối 2 pha ls hàn quốc ABS32c

720.000 650.000

10~30A