aptomat thường loại khối 2 pha ls hàn quốc ABS52c

791.000 710.000

30~50A

35ka